سرود پرستشی لحظهٔ دیدار

سرودنامه

لحظه دیدار ( lahzey didar )

مژده اینک می رسد

لحظه دیدار خدا

بانگ ملائک بشنوید از عرش پاک کبریا

آواز شیپور ملک

می شنوید ای عاشقان

نور خداوندی او

پر مرده صحن اسمان

فریاد شادی را شنو

از هر کران آید به گوش

دل های مشتاقان او

می لرزد از جوش و خروش

می آید او از آسمان

با لشگر فرشتگان

آغوش او گشاده است

بر روی پاک صالحان

آواز پیروزی بخوان

پیروزی از ره آمده

سوار بر اسب سپید

آن منجی و شه آمده

بر مقدش بوسه زنید

از فجر او شادان شوید

بر محضرش ای مومنان

در آسمان مهمان شوید

از روغن روح القدس

لبریز شوید ای صالحان

در قوت و پری او

غالب شوید بر دشمنان

پیروزی نزدیک است و ما

منتظر ابن خدا

وقت ملاقات است و او می آید اینک از سما

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!