می‌ افرازیم، می‌‌افرازیم نام قدوس تو را

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!